Destek itemli online sıralaması
# Takma İsim Class ITEM
1 BÊYLÊRBÊYΕßeLaVista Priest ayrıca dakikadır oyunda
2 BÊYLÊRBÊYΕÎLKÊÊÊÊRR Mage ayrıca dakikadır oyunda
3 BÊYLÊRBÊYΕJùdGé Mage ayrıca dakikadır oyunda
4 Sûprîsee4ILaZZZ Mage ayrıca dakikadır oyunda
5 Sûprîsee4ØÑÛRBÃSKÃÑÑ Rogue ayrıca dakikadır oyunda
6 Sûprîsee4ZoooRRoooXd Rogue ayrıca dakikadır oyunda
7 Placebo Rogue ayrıca dakikadır oyunda
8 DêvuJnSêxâMønJê Rogue ayrıca dakikadır oyunda
9 DøñumdâkîCÃñÃvÃRRRR Warrior ayrıca dakikadır oyunda
10 MîLééÑØØR Warrior ayrıca dakikadır oyunda
11 MrSaLvador Warrior ayrıca dakikadır oyunda
12 ØUTLÃNDISH Warrior ayrıca dakikadır oyunda
13 spaceboyyy Warrior ayrıca dakikadır oyunda
14 wRonqqq_LADY Warrior ayrıca dakikadır oyunda
15 4SØLØxCiqpTFFFFFFF Priest ayrıca dakikadır oyunda
16 DOST_SlixéZlzahTCeSR Priest ayrıca dakikadır oyunda
17 4ÃmIMádBYGØBÉKLÎ Mage ayrıca dakikadır oyunda
18 4ÃmIMádDANTE Mage ayrıca dakikadır oyunda
19 T800 Mage ayrıca dakikadır oyunda
20 VØLDÊMØRT Rogue ayrıca dakikadır oyunda
21 Wrânglê®$•TURK Rogue ayrıca dakikadır oyunda
22 4ÃmIMádKÃHRÉÊ Rogue ayrıca dakikadır oyunda
23 •ImDêLîîî• Rogue ayrıca dakikadır oyunda
24 Farell Rogue ayrıca dakikadır oyunda
25 JaguS Rogue ayrıca dakikadır oyunda
26 MaDBoYTr Warrior ayrıca dakikadır oyunda
27 hølîqãñš Warrior ayrıca dakikadır oyunda
28 J•O•H•ALI_bey Warrior ayrıca dakikadır oyunda
29 ©©© Warrior ayrıca dakikadır oyunda
30 DOST_ADSIZ Warrior ayrıca dakikadır oyunda
31 S:T:E:R:Y:O Warrior ayrıca dakikadır oyunda
Suan Toplam

1769

Turkko.net